Even đua top Open
1-9

➡ Giải thưởng đua top Open :
- Tính từ 19h30 T6 23/02 đến 10h T6 01/03
- Top 1 : 2.000.000 DMP + Pet tư chất 125k
- Top 2 : 1.500.000 DMP + Pet tư chất 115k
- Top 3 : 1.000.000 DMP + Pet tư chất 83k
- top 4 -10 : 500k DMPTin tức khác

Even đua top Open 1-9
Thiên Long Tam Giới ( Cs 3.6 Nhanh ) - 0pen 19h30 T6 23/02! 1/9